MINDFULNESS -  närvaro i nuet
Medveten närvaro i  nuet, eller mindfulness som det kallas p?engelska, handlar om att leva i nuet och öppna upp våra sinnen för det som händer nu. Mindfulness handlar om att träna sig i medveten närvaro och därmed lära sig först?våra reaktioner, känslor och tankar och handla medvetet i varje situation. 
Vår valfrihet och vår flexibilitet i vardagen ökar därmed, vilket i sin tur betyder att vi klarar av att hantera stress och besvärliga situationer p?ett bättre sätt. Vår livskvalitet ökar.

Människan som art är inte äldre än ca 150 000 år. Vår stora hjärna har gett oss förmågan att tänka framåt i tiden, att planera och att lösa problem, reflektera och lära oss av det förgångna, av våra erfarenheter och upplevelser. Större delen av vår tid som art p?jorden har vi levt i nuet, upptagna av att överleva för dagen och stunden. De flesta människor i Sverige i dag behöver inte oroa sig för sin överlevnad. Vi har gott om mat, vi bor varmt och bekvämt. Människan i västvärlden har generellt sett aldrig haft det som bra som idag, men änd?ökar stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Ständigt strävar vi efter något bättre, en mål framåt i tiden som hela tiden förflyttar sig. Eller vi tänker p? det förflutna som upptar vårt sinne. Vi glömmer lätt bort att leva i nuet och våra vardagliga handlingar blir lätt automatiserade.

Mindfulness handlar om att träna p?att bli medveten om handlingar, tankar, känslor och sinnesintryck och att ocks?mevetet välja hur vi agerar i nuet. Mindfulness har sina rötter i buddhismen, särskilt zenbuddismen. Zen ( eller "meditation" p?japanska) är en lära utanför undervisning och bortom tradition. Det handlar om att öka sitt medvetande - i nuet.
 

Kurserna
Mina kurser i mindfulness är upplagda utifrån den metodik som utvecklats av Jon Kabat-Zinn,  numera professor emeritus vid University of Massachussetts Medical Center utanför Boston i USA, MBSR - Mindfulness Based Stress Reducktion. Kursen utgår ifrån MBSR som visat sig kliniskt verksam vid stressrelaterade sjukdomar, högt blodtryck, irriterad tarm m.m.  Flera andra behandlingsformer har sedan utvecklats från MBSR med olika inriktningar för olika typer av diagnoser, t ex MBCT, Mindfulness Based Cognitive Theraphy, vid behandling av olika ångestsjukdomar. Kursen är upplagd p?8-10 veckor eller 3-4 helgdagar som grundutbildning. En fortsättningskurs planeras.
 


SOMMARKURS P?HELMERS RIDCENTER  23/8 kl 12.30-ca 14
Teori och praktik av mindfulness och vi prövar olika tekniker. Inga för kunskaper krävs.
Kostnad för ett tillfälle är 350 kr, eller om du även går p?yogan p? förmiddagen blir kostnaden för denna del 300 kr, totalt 650 kr. ANMÄLAN senast 4 dagar innan, men först till kvarn gäller eftersom det finns ett begränsat antal platser.
Anmälan som är bindande till info@pranaflow.se eller 0735305301

 

 

INTENSIV-KURS:
Från hösten 2007 erbjuder jag även en intensivkurs i mindfulness. Kursen är p?halvdagar under hösten. Tanken med detta upplägg är att deltagarna praktiserar det vi går igenom och gör tillsammans mellan kurstillfällena. Inga förkunskaper krävs till denna kurs, endast ditt intresse och engagemang. Mer info läggs ut här till hösten. För mer information, kontakta mig!

Kursmaterialet består av en CD, ett teorihäfte och en dagbok. Dessutom tillkommer mitt eget material utifrån egen mångåriga erfarenhet av meditation och meditationstekniker samt är utbildad programinstruktör för Här & Nu programmet.
Läs mer om mindfulness  och även Här & Nu-programmet p? www.mindfulnesscenter.se
 

 

 


FOTO:Kristina Mårtensson

"Tiden d?ditt medvetande inte är fördunklat av onödiga ting, är den bästa i ditt liv."
WU-MEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come in a variety of quality levels, some are made with very poor materials and are replica watches very inaccurate when compared to a genuine watch model. They are not made to last, even stop working within weeks. The other, such as Watchcopiez or rolex replica watches, they can supply you the high end replica Rolex watches such as cartier replica sale which just use quality materials and are built around quality watch movements that are copies of genuine one. Thisreplica watches uk is much more difficult to spot because of the improved level of quality and materials. So you just cost into the hundreds of dollars and have the potential to last for years. These rolex replica uk are produced in smaller quantities for customers who are willing to pay for this higher level of accuracy.